Open Oldambtster
Scroll naar beneden

Open Oldambtster

De opgave in Zuidlaren bestaat uit de herbouw van het schuurdeel waarvan alleen de oude gebinten blijven staan. Daarnaast wordt de Oldambster boerderij, nu in gebruik als woning, in zijn geheel van een nieuwe indeling voorzien.

Een belangrijk uitgangspunt bij de planvorming is om de woonvertrekken die zijn gericht op het landschap en een wat ongunstige noord-oostelijke orientatie hebben een groot deel van de dag te kunnen voorzien van daglicht. Aan de hand van een aantal herkenbare ingrepen wordt de vanouds gesloten en donkere schuur geopend zodat in royale mate daglicht binnen valt en er nieuwe relaties tussen woning en omgeving ontstaan.

Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit die de schuur in zich heeft en momenteel verborgen is naar voren gebracht. Het doel is de woning energieneutraal te maken. 

 

01

schema huidige plattegrond 

02

huidige indeling belemmert ruimtelijke kwaliteiten

03

huidige centrale hal conceptueel uitgangspunt herindeling: massa-ruimte

04

introduceren zichtlijnen: openbreken t.b.v. licht en zicht

05

uit elkaar halen van meer private en voor iedereen toegankelijke delen 

06

massa / ruimte: woonvertrekken gericht op het landschap

07

verzachten overgangen tussen binnen en buiten

08

zones in open ruimte