Europan 12, Assen
Scroll naar beneden

Europan 12, Assen

'In SILO@ wordt de start gemaakt met de stapsgewijze transformatie van Havenkwartier volgens een organisch groeiproces. Door het toevoegen van een centrale publieke ruimte in combinatie met stapsgewijze functieverandering en tijdelijk gebruik ontstaat een situatie waarin een oud havengebied de mogelijkheid heeft zich langzaam te ontwikkelen tot een divers, hoogwaardig en bijzonder woonmilieu.'

 

Teamsamenstelling: Jasper Grool, Wouter Stoer, Peter van der Knoop en Winfried Zwier.

Beelden: projectteam i.s.m. Berend Posthumus / Colordot.nl en Reni Bouwhuis

Bestaande infra, kleinschalige ingrepen

Traditionele integrale ontwikkelmethoden zijn vanwege het lineaire en weinig flexibele karakter minder geschikt voor de transformatie van Havenkwartier. 

De hier voorgestelde strategie gaat in eerste instantie over kleinschalige ingrepen. Door kleine, plaatselijke injecties te doen wordt een viraal effect teweeg gebracht voor transformatie op de lange termijn.

SILO@ behelst een aantal voorstellen op ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk en economisch niveau als stimulans voor ontwikkeling. De kracht wordt mede gezocht in de bestaande gebouwen en infrastructuur, Havenkwartier biedt daarin een veelheid aan kansen.